Progis opinnäytetyö-seminaari ja vuosikokous - 26.11.2021 Ohjelma

Aika: 26.11.2021 klo 13.30 – 15.30
Paikka: Maria 01 + online

ProGIS ry myöntää vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille Suomessa. Vuoden 2021 opinnäytetyöpalkinnon saivat Joel Jalkanen, Mathew Page ja Jan Pisl. 

ProGIS ry järjestää yhdessä GeoForumin kanssa 26.11.2021 klo 13.30 kaikille avoimen opinnäytetyö-seminaarin, jossa palkinnon saajat pääsevät esittelemään opinnäytetyönsä paikkatietoyhteisölle. Tapahtumaan voi osallistua joko paikan päällä Maria01:ssä tai verkon yli.

Opinnäytetyöseminaarin jälkeen kahvitarjoilu, mitä seuraa ProGIS ry:n syyskokous 2021, jonne kaikki ovat myös lämpimästi tervetulleita!

Nykyisen koronatilanteen vuoksi jokaisen paikan päälle saapuvan tapahtumavieraan tulee näyttää negatiivista koronatestiä tai koronapassia. Tutustu koronaturvallisuusohjeisiin täällä.

Alla lyhyt kuvaus esityksistä. Kukin esitys kestää noin 15 min ja välissä aikaa yleisökysymyksille.

Joel Jalkanen, Helsingin yliopisto, Väitöskirja: Spatial Conservation Prioritization for the Benefit of Urban and Regional Land-use Planning 

Työssä hyödynnettiin spatiaalista suojelupriorisointia ja arvotettiin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alue niiden luontoarvojen perusteella. Spatiaalinen priorisointi perustui lukuisiin paikkatietolähteisiin luontoarvoista ja virkistysalueiden saavutettavuudesta. Johtopäätöksenä esitettiin lukuisia parannuksia tapaan käyttää spatiaalista suojelupriorisointia ja raportoida analyysissä tuotettavia paikkatieto- ja muita tuloksia. 

 

Mathew Page, Helsingin yliopisto, Gradu: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residual segregation in the Helsinki Metropolitan Area.

Työssä kehitettiin agenttipohjainen simulointimalli, jonka avulla tutkittiin asuinalueiden eriytymisprosesseja pääkaupunkiseudulla. Asukasryhmiä erottelevina muuttujina käytettiin tulotasoa, koulutustasoa ja äidinkieltä. Tulokset tukevat olettamusta, että asukkaat kykenevät tietyissä olosuhteissa aiheuttamaan ja ylläpitämään alueellista eriytymistä omilla asumisvalinnoillaan.  

 

Jan Pisl, Aalto-yliopisto, Diplomityö: Automatic detection of human settlements in rural Sub-Saharan Africa from satellite imagery with convolutional neural networks and OpenStreetMap. 

Työssä tunnistettiin konvoluutioneuroverkkoja hyödyntämällä asutuksia satelliittikuvilta Saharan eteläpuoleisen Afrikan alueilta. Opetusaineistona käytettiin OpenStreetMapaineistoa ja kehitetty menetelmän osoitettiin toimivan myös alueilla, joissa opetusaineistoa on vain vähän tai ei lainkaan saatavilla. Näin ollen asutusten tunnistaminen kyetään ulottamaan hyvin etäisille alueille ja tätä kautta parantamaan mm. humanitäärisen avun perillepääsyä.